top of page

UČÍME SE JINAK

aneb pomozme našim dětem být napřed... 

Firma AUREL jako první navrhla spolupráci v projektu UČÍME JINAK. V rámci naší spolupráce žáci obdrží zcela konkrétní zadání úkolu např. zmapovat Mladou Boleslav z pohledu rizikových míst v silniční dopravě.

 

Jejich celoroční práce spočívá v učení se o této oblasti a to prostřednictvím diskusí 

s odborníky jako jsou dopravní policisté, právníci, lékař či specialista bezpečnosti firmy Aurel. Ti žáky provedou jednotlivými stěžejními lekcemi a budou fungovat jako mentoři. 

 

Výsledkem celoroční práce žáků 3. ročníků spolupracujících středních škol bude prezentace, zpracované řešení, kompletní PR kampaň a TV spot

Digital Mind
bottom of page