Street Art

BOLESLAVSKO HLEDÁ TALENT

 

Soutěž s téměř 10 letou tradicí, která je obdobou Zlatého oříšku známého

z pořadu České televize. Porota v několika kolech castingů vybere semifinalisty, kteří prokáží talent a nadšení ve svém oboru. Z veřejného semifinále postoupí 10 finalistů, které již odborná porota složená ze známých osobností ohodnotí

z pohledu míry talentu, potenciálu, plánů a píle.

 

První tři umístění obdrží finanční ocenění v hodnotě 50 tis Kč, 30 tis Kč

a 20 tis Kč. Tato odměna musí být použita na rozvoj jejich talentu. 

 

Boleslavské talenty objevujeme již bezmála 10 let. 

Pomozte nám v tom pokračovat.

ŽIJ SVŮJ SEN!

aneb motivační rozhovory/přednášky se známými osobnostmi

 

Na začátku každé úspěšné cesty je SEN. Touha po něčem, co se možná zdá nedostažitelné, a přesto je to možné. Projekt ŽIJ SVŮJ SEN zve známé osobnosti, které dětem přiblíží, jaká byla jejich cesta za snem, včetně jejich pádů a vzestupů.

Osobnosti, které jsme oslovili sdílí stejnou lásku a zájem o děti a o to, aby zůstaly na té správné cestě, měly sen a cíl, za kterým půjdou. Byli ochotni nahrát motivační video, poskytnout rozhovor či uspořádat motivační přednášku na ZŠ či středních školách v regionu. 

ŽIJ SVŮJ SEN motivuje děti k tomu, aby se nevzdaly svých snů, šly si za nimi a krok  za krokem je rozvíjely. Díky skutečným příběhům úspěšných lidí z mnoha oborů vidí, jak se sen buduje, včetně pádů a vzestupů. Budovat reálnou představu o tom, co to  znamená být profesionálním sportovcem, známou osobností, úspěšným začínajícím podnikatelem či zakladatelem projektu, který z ničeho změnil svět, je základem pro to, aby svých malých velkých úspěchů a snů mohly dosáhnout.

Každý příběh je jiný, pojďte je s námi objevovat. Děkujeme za Vaši podporu.

Screen Shot 2020-11-24 at 9.53.41 PM.png

Mistr světa v BMX

Připravujeme

Profesionální sbormistryně souboru Paprsek, zpěvačka

Screen Shot 2020-11-16 at 9.29.21 PM.png

Tento projekt podporuje

NA VLASTNÍ KŮŽI

aneb divadlem proti šikaně a dalším stereotypům

 

Zážitkové divadlo FÓRUM je projektem herců pražských divadel, kteří nabízí širokou škálu projektů s tématy jako jsou např. šikana, xenofobie či holocaust. Formou divadelního představení jsou děti uvedeny do děje skutečného příběhu, do kterého mohou později zasáhnout, zahrát si ho a změnit jeho vývoj. 

Díky tomuto interaktivnímu procesu děti nalézají odvahu vystoupit z davu, promluvit o bezpráví, zastat se spolužáka, jednoduše být aktivní v reálném příběhu. Během těchto představení se podařilo odkrýt i mnohé případy šikany či pochybnosti o vhodnosti či nevhodnosti chování, které děti běžně zažívají.

Tyto programy jsou nad finanční možnosti běžné ZŠ a bez spolu-financování se k dětem nedostanou. Cena jednoho představení se pohybuje mezi 8 až 11. tis Kč. 

 

Děkujeme, že díky Vám budeme moci i další rok objednat tyto programy. 

 

JAK NA IQ V PRAXI?

aneb jak pracovat s nadanými dětmi

 

České školství, velikost tříd či nedostatek pedagogů nejsou vždy vhodným počátečním prostředím pro práci se skupinami dětí, které se jakkoliv odlišují. Takovou skupinou jsou možná pro některé překvapivě i NADANÉ DĚTI.

Tyto děti zůstavají často vyřazeny a nerozvíjeny a to právě proto, že pedagogové nemají prostor, jak s nimi v běžném školním provozu pracovat.

 

Proto jsme se rozhodli podpořit projekty, které pomohou pedagogů nalézt cesty, metody i prostor, který k podpoře nadaných dětí potřebují. Jedním z projektů, který podporujeme je např. Qiido a tzv. obohacující hodiny, kterých se děti mohou v rámci běžné výuky účastnit. 

 

Posilujeme tak jejich silné stránky ale i ty, kde je potřeba takové nadané dítě více rozvíjet - často se jedná o jejich sociálně emoční schopnosti nebo lepší zařazení do kolektivu. 

Děkujeme, že nadané děti spolu s námi podpoříte.

Elementary Classroom
Woman on Window Sill

PSYCHOLOG NA DOSAH

aneb psycholog na každé škole v MB

 

Psycholog ve školách je již všeobecně podporovaným projektem, který je vítán na mnoha pokrokových školách.  Jedná se o jakýsi podpůrný pilíř v první linii, o který se děti mohou opřít. Finančně dotujeme práci školních psychologů a jsme pyšní na to, že každá základní škola v Mladé Boleslavi má svého stálého psychologa. Přesto je to jedna z oblastí, kterou je třeba zlepšit. Psychologů je třeba více a více včetně toho, kolik času mohou na ZŠ trávit. Bez jejich pomoci by se nemohlo úspěšně napravovat prostředí, v kterém se rozjíždí šikana, kde tíživá životní situace jednoho či více žáků ovlivňuje celý kolektiv.

 

Dotace, programy a akce, které podporují činnost školních psychologů jsou zásadní, aby psychologové na školách setrvávali a školy byly schopné je zaplatit.

Děkujeme, že projekt PSYCHOLOG NA DOSAH podporujete.

PRIMÁRNÍ PREVENCE

aneb tvoříme bezpečné školy...

Primární prevence je základním pilířem každého školského zařízení.

Jak pojmout koncept primární prevence, jak vybrat ty správné kurzy a aktivity pro každou třídu, na koho se obrátit nebo mít dokonce katalog oblastních poskytovatelů primární prevence? I to jsme dokázali.

Pro tyto účely jsme zřídili web, který je dostupný všem školám, medotikům prevence a i  široké veřejnosti - www.primárníprevenceMB.cz a lze na něm nalézt přesně toto. 

Spolupracujeme se složkami integrovaného zásahového systému, pořádáme edukativní programy, setkání se sportovci ale i účastníky dopravních nehod, navštěvujeme věznice, čímž posilujeme dětskou schopnost se správně rozhodnout a znát rizika běžného života včetně online prostředí.

Tento projekt podporuje firma

College Student

Tento projekt podporuje firma

UČÍME SE JINAK

aneb přibližme dětem teorii k praxi.... 

V rámci tohoto projektu spolupracujeme s firmou Aurel, potažmo nadačním fondem Škoda AUTO. A cože společně děláme? Pedagožka a koordinátorka primární prevence a zároveň členka NF Šance pro děti Iva Crookston přišla s projektem, který pomáhá převést výuku od knih

a memorování směrem do praxe. Spojkou teorie a praktické výuky je právě projekt nazvaný UČÍME SE JINAK. 

 

Díky němu si žáci vybraných mladoboleslavských středních škol mohou zvolit jednoletý volitelný předmět, kde s odborníky z praxe budou řešit skutečný problém a narhovat řešení. Chcete-li se dozvědět více o prvním projektu, klikněte ZDE.

Dejte nám vědět, zda i Vaše firma by ráda nabídla projekt a pomohla žákům se učit jinak. Cílem je uvést žáky do tzv. pracovní reality, pomoci jim si osvojit nové dovednosti a pro firmy je to získat zajímavé trainee, budoucí zaměstnance či budoucí vysokoškoláky, kteří v rámci svých bakalářských či magisterských prací i nadále spolupracují s firmou na inovativních řešeních.