top of page

O nás - cíle a činnosti

Nadační fond Šance pro děti je nadačním fondem s působností v okrese Mladá Boleslav
s primárním cílem vytvářet a podporovat edukativní a další programy, které rozvíjí dětský potenciál a umožňují jim zdravé a bezpečné prostředí - to ať již se jedná o děti akademicky nadané nebo ty, kteří se potýkají s nepříznivými životními situacemi.
 
Stěžejními jsou pro nás preventivní programy v podobě setkání s odborníky, známými osobnostmi a inspirativními lidmi, kteří dětem pomáhají vytvořit si správné vzory, stanovit si cíle a mít odvahu za nimi stát.

Díky vaší pomoci můžeme již od roku 2005 podporovat i následující programy:


- pro děti a dospívající se zaměřením na rozvoj jejich talentů prostřednictvím soutěží a koncertů, kde děti z rukou odborníků získají cenné rady a mohou tak posunout svůj talent směrem vpřed. Tyto soutěže podporují dětské sebevědomí a motivují je v rozvoji těchto talentů a zálib a v hodnotných odpočinkových činnostech.
 
- programy sloužící rozvoji nadaných dětí v rámci běžné výuky a to včetně obohacujících tematických programů. 

- programy sloužící v rozvoji potenciálu dětí s nižšími akademickými výsledky jako jsou speciální hodiny, exkurze či výjezdy. Spolupracujeme i s nízkoprahovými organizacemi starajícími se o tzv. děti ulice.


- činnost školních psychologů a jejich prezenci na každé ZŠ na mladoboleslavsku a zajišťujeme jejich supervize za pomocí předních odborníků.
 
- školení a programy pro školní metodiky prevence a vedení škol, kde jim pomáháme tvořit preventivní programy a síť podpory a to vše v duchu pozitivní motivace - tedy ukázat dětem, jaké je to žít BEZ závislosti a že i ony to mohou dokázat.
 
Více o každém programu naleznete v sekci PROJEKTY. 
 

​Správní rada nadačního fondu

Předseda správní rady

Milan Pruner, předseda představenstva Kultury Mladá Boleslav

Členové správní rady

Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora Mladé Boleslavi,

předseda komise bezpečnosti středočeského kraje

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav

2018

Tomáš Hromádko, ředitel firmy THL Luna

Bc. Pavla Jenčová, managerka a IT specialistka

Poradenství poskytují

Právní poradenství

Hospodaření fondu

Vedení účetnictví

Mgr. Ondřej Pivoňka

Ing. Zdeněk Bařinka

Ing. Blanka Procházková, členka komory daňových poradců ČR

Výroční zprávy nadačního fondu

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2022

2012

2011

2020

Interní předpisy pro zpracování osobních údajů

© 2021 by Crookston. Proudly created with Wix.com

bottom of page