top of page

PROJEKT QIIDO

Na školách v MB podporujeme projekt Qiido, který je celostátním projektem podporujícím nadané děti. Pilotní školou se stala 8. ZŠ, kde spolufinancujeme školení pedagogů.

 

Po zkušebním 3 letém období bude škola připravena školit další základní školy v regionu.

Součástí programu jsou i tzv. obohacující hodiny, které v rámci výuky slouží právě vytipovaným dětem s vyšším IQ. Tento program pomáhá ale nejen nadaným dětem, které systém vyhodnotí na základě známek, ale i děti, u kterých by vyšší IQ třeba jen v některých oblastech není na první pohled zřejný. Stejně 

bottom of page